کمبود نان در ایروان

آرمن پارس - در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به مراسم سال نوی مذهبی، مغازه های نانوایی در ایروان دست از کار کشیده اند و تعطیلات خود را می گذرانند. همین امر موجب شده است که تهیه نان دشوار شود. اغلب خواربارفروشی های معمولی و مغازه ها نیز نانی برای عرضه کردن ندارند. در فروشگاه ساس ممکن است بتوانید نان پیدا کنید ولی نه نانهای معمولی. نانهایی که توسط کارخانه ها تولید می شوند یا نانهای بسته بندی شده.

نظرات