ارمنستان و سازمان پیمان امنیت جمعی در سال 2014

آرتور باقداساریان دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان امروز 1 فوریه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که نخستین مرکز مبارزه با جرایم سایبری در کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی CSTO در ارمنستان ایجاد خواهد شد. به گفته او پروژه دیگر همکاری بین ارمنستان و سازمان مزبور در سال 2014 ، آکادمی سازمان پیمان امنیت جمعی است که در ماه سپتامبر سال جاری افتتاح خواهد گردید.
سازمان پیمان امنیت جمعی Организация Договора о Коллективной Безопасности یک سازمان فعال نظامی و چند منظوره در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز است.

نظرات