رتبه ارمنستان در فهرست 2014 گزارشگران بدون مرز

قفقازستان - ارمنستان در تازه ترین رتبه بندی منتشر شده از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد آزادی بیان و احترام به رسانه ها در جایگاه 78 بین 180 کشور جهان قرار گرفته است.

ارمنستان در این رتبه بندی جایگاه بالاتر و بهتری نسبت به همسایگان خود دارد. گرجستان در رتبه 84 ، ترکیه 154 ، جمهوری آذربایجان 160 و جمهوری اسلامی ایران در رتبه 173 قرار گرفته است. ایران از نظر آزادی بیان و احترام به رسانه ها یکی از بدترین کشورهای جهان است. در این کشور اینترنت در سطحی وسیع سانسور می شود و تنها به افراد و گروههای خاصی اجازه انتشار نشریه داده می شود.
در میان کشورهای همسود ترکمنستان در پست ترین جایگاه قرار گرفته است و رتبه 178 را از آن خود ساخته است. بهترین رتبه در میان کشورهای این گروه متعلق به مولداوی است که در جایگاه 56 قرار گرفته است.

نظرات