صادرات الماس 50 درصد افزایش یافت

آرمن پرس گزارش میدهد که در سال 2013 حجم صادرات الماس از ارمنستان 49.15 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت و به  202.7 هزار قیراط رسید. بلژیک و روسیه بزرگترین خریداران الماس ارمنستان هستند. پیشتر افزایش تولید الماس در ارمنستان اعلام شده بود.

نظرات