برادر محافظ الهام علی اف در ارمنستان

به گزارش نشریه آراوت aravot مردی که روز 29 ژانویه 2014 بهمراه همسر و سه فرزندش از دولت ارمنستان درخواست پناهندگی نمود برادر محافظ الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان است. جاوید اوروجف می گوید که در جمهوری آذربایجان تحت فشار قرار داشت و ارمنستان برای او و خانوده اش امن ترین کشور است.

نظرات