حضور ارمنستان در نمایشگاه پرود اکسپو در مسکو

6 شرکت تولید کننده شراب از ارمنستان در نمایشگاه پرود اکسپو 2014 در مسکو حضور دارند.
پرود اکسپو بزرگترین نمایشگاه سالانه محصولات کشاورزی در کشور روسیه است. نمایشگاه امسال روز 10 فوریه افتتاح شد و تا 14 فوریه ادامه خواهد داشت.

نظرات