واکنش سفیر ایران به سرمایه گذاری شرکت امریکایی

محمد رئیسی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایروان می گوید که در حال مطالعه بر روی قرارداد واگذاری نیروگاه آبی برق به شرکت امریکایی از سوی ارمنستان است.
در 29 ژانویه سال جاری وزارت انرژی و منابع طبیعی ارمنستان نیروگاه هیدروالکتریک کاسکاد ورتون Vorotan Hydro Cascade را به شرکت کنتورگلوبال ContourGlobal فروخت. ایران و ارمنستان در زمینه های تبادل انرژی بویژه در حوزه گاز و برق با هم همکاری دارند. ممکن است توافقنامه اخیر دولت ارمنستان با شرکت امریکایی همکاریهای ایران و ارمنستان در حوزه انرژی را تحت تاثیر قرار دهد.

نظرات