سازمان میراث فرهنگی ایران خاستگاه لواش را ارمنستان اعلام میکند !

قفقازستان - بدنبال انتشار خبر تلاش ارمنستان برای ثبت نان لواش فرهاد نظری مدیر کل ثبت سازمان میراث فرهنگی می گوید که لواش یک واژه ارمنی است و خاستگاه این نان نیز متعلق به این کشور است. سایت تابناک ضمن انتشار حرفهای فرهاد نظری از او نقل می کند که ایران هم میتواند بموازات ارمنستان برای ثبت نان لواش اقدام کند.
برخلاف آقای نظری که لواش را واژه ارمنی و خاستگاه آن را ارمنستان میداند به گزارش ایرنا  آقای علی بلوکباشی مردمشناس در نشریه شرق می نویسد که این نان تُنُک و نرم خوش خوراکی که در بیشتر نقاط ایران پخت می شود و به لَواش، لِواش و لَباش شهرت دارد، از نان های سنتی کهن ایرانیان بوده است. چنان که نزاری قُهستانی شاعر (720-645 هجری قمری) در این بیت از اشعار خود به معروف بودن و استعمال عام این نان اشاره می کند و می گوید: «پوز خود را لویشه کردستم تا طمع بگسلد ز قرص لواش». در همین مطلب به سازمان میراث فرهنگی هشدار داده می شود که تا دیر نشده است برای ثبت این نان بنام ایران اقدام شود.
بنظر می رسد دکتر فرهاد نظری می خواهد بگوید که اگر تاکنون اقدامی برای ثبت نان لواش انجام نشده است، اتفاق خاصی نیفتاده است. گویا آین آقای دکتر زبانشناس هم هستند، ایشان بهتر بود که توضیح میدادند که بر اساس چه مدارکی لواش را ارمنی و خاستگاه آن را ارمنستان میدانند. در ضمن اگر ایشان درخواست من را بپذیرند، بهتر میدانم که توضیح بدهند که وظیفه ایشان بعنوان مدیر کل ثبت سازمان فرهنگی چیست.

نظرات