مقایسه دستمزد و قیمتها در ارمنستان و امریکا

نشریه هایکاکان ژاماناک مقایسه جالبی انجام داده است. میانگین دستمزد ماهانه در ارمنستان 159 هزار درام است و در ایالات متحد امریکا یک میلیون و 755 هزار درام. بعبارت دیگر میانگین دستمزد ماهانه در امریکا بیش از 11 برابر کشور ارمنستان است. اما قیمت برخی از کالاها در کشور ارمنستان گرانتر از امریکا است:
بطور متوسط قیمت یک عدد تخم مرغ در ارمنستان 74 درام و در امریکا 45 درام است. هر کیلوگرم پرتقال در ارمنستان 871 درام و در امریکا 411 درام و هر کیلو موز در ارمنستان 990 درام و در امریکا 422 درام است. قیمت شیر ، گوشت گاو و گوشت خوک نیز در ارمنستان گرانتر از امریکا است.

نظرات