روزهای ژاپنی در ایروان

Armenia to host kimono showهمه ساله اوایل ماه مارس روزهای ژاپنی در ایروان برگزار می شود. در این روزها کارها و اقداماتی صورت می گیرد که مردم ارمنستان با فرهنگ و آداب و رسوم ژاپنی ها بیشتر آشنا شوند.
مرکز هیکاری در ایروان Հայ-Ճապոնական գիտակրթամշակութային կենտրոն برگزار کننده اصلی مراسم روزهای ژاپنی است. امسال این مراسم بطور رسمی از روز 1 مارس آغاز می شود و یک شوی لباس کیمونو هم برای این روزها تدارک دید شده است .
برای آگاهی از برنامه های این مراسم می توانید به صفحه فیس بوک هیکاری مراجعه کنید.

نظرات