ارمنستانی ها چند درصد دستمزد خود را مالیات میدهند؟

قفقازستان - در هفته های اخیر طرح بازنشستگی اجباری اعتراضهای زیادی را برانگیخت. بموجب این طرح افراد مزدبگیر باید 5 درصد از حقوق ماهانه خود را به حساب صندوقهای بازنشستگی بریزند. نشریه 168 در ارمنستان مطلبی به قلم بابکن تونیان منتشر کرده است که نشان میدهد مردم ارمنستان لااقل 42 درصد از حقوق ماهانه خود را به دولت مالیات میدهند.

اگر شخصی 100 هزار درام درآمد ماهانه داشته باشد باید مبلغ 24.4 هزار درام مالیات بر درامد پرداخت کند که برای او 75.6 هزار درام باقی خواهد ماند. از این رقم باید 5 هزار درام هم به صندوق بازنشستگی برود چون مبنای محاسبه صندوق بازنشستگی همان رقم اسمی 100 هزار درام می باشد بنابراین باقیمانده می شود 70.6 هزار درام. نویسنده مذکور اشاره می کند که مالیات بر ارزش افزوده 16.6 درصد است بعلاوه مالیاتهای دیگری نیز بروی قیمت کالاها و خدمات بنابراین حقوق بگیر ارمنستانی هنگام خرید هم به دولت مالیات می پردازد و بر طبق محاسبه او از 70.6 هزار درام تنها 58.8 هزار درام بطور مستقیم صرف خرید کالا و خدمات خواهد شد. بنابراین یک مزدبگیر ارمنستانی بیش از 40 درصد از حقوق خود را مالیات می پردازد. البته نویسنده به موارد دیگری نیز اشاره می کند و به باور او رقم واقعی مالیات از 50 درصد هم بیشتر خواهد بود.
پرسشی که نویسنده مقاله مطرح می کند این است که آیا مردم ارمنستان به نسبت مالیاتی که پرداخت می کنند از خدمات رفاهی و اجتماعی برخوردار هستند؟

نظرات