شهروندان چه کشورهایی ویزای ارمنستان درخواست می کنند؟

ویزا آرمن پرسشهروندان اغلب کشورهای مستقل همسود CIS برای مسافرت به ارمنستان نیاز به رواید ندارد اما اتباع اکثر کشورهای اروپایی و امریکا برای مسافرت به ارمنستان باید ویزا دریافت کنند. مرکز آمار ارمنستان آمار تعداد شهروندان کشورهایی که در سال 2013 با دریافت ویزا به ارمنستان سفر کردند را اعلام کرده است. آرمن پرس بر پایه این آمار نمودار جالبی را منتشر نموده است. در سال 2013 تعداد 81 هزار و 901 شهروند ایرانی روادید ورود به ارمنستان دریافت کردند. سایر ملتهایی که آمار ویزای ورود آنها در نمودار فوق آمده است به ترتیب عبارتند از: ایالات متحد امریکا، ترکیه، اسرائیل، سوریه، کانادا، ژاپن، لبنان، هند و عراق.

نظرات