پرواز بین ایروان و شرم الشیخ

Sharm el-Sheikhبتازگی پرواز چارتر بین شهرهای ایروان و شرم الشیخ در مصر برقرار شده است. پیشتر شهروندان ارمنستان برای مسافرت به مصر از فرودگاه بین المللی تفلیس پرواز می کردند.
بخاطر وجود بی ثباتی و ناامنی، کشور مصر اکثر گردشگران خود را از دست داده است. با کاهش تقاضا، مسافرت به کشور مصر بسیار ارزان شده است. گویا مردم ارمنستان اهل ریسک هستند و از فرصت ایجاد شده برای سفر ارزان به مصر استفاده می کنند.

نظرات