ارامنه سوچی در گزارش بی بی سی

قفقازستان - ارامنه یکی از بزرگترین اقلیتهای قومی در کشور روسیه هستند. در سال 2010  بموجب آمارهای رسمی 20 درصد از جمعیت شهر سوچی را ارامنه تشکیل میدادند. بیشتر ارامنه سوچی در منطقه آلدرسکی А́длерский райо́н این شهر زندگی میکنند، بطوریکه گفته می شود در الدرسکی تعداد ارمنی ها بیشتر از روسها است.
با نزدیک شدن به مسابقات المپیک زمستانی سوچی، نگاه مردم جهان بیش از پیش به این شهر معطوف شده است. رافائل ساآکف گزارشگر بی بی سی که خود زاده شهر سوچی است، گزارشی از اوضاع احوال این شهر تهیه کرده است.
او در این گزارش درباره جامعه ارمنی سوچی نیز می گوید.


نظرات

  1. بس اگه تعدادشون زیاده فردا بیان بگن اونجام خاک تاریخی عرمنستانه مثل قاراباغ که بعد از قرارداد ترکمنچای ارمنی ها از ایران رفتن اونجا ساکن شدن وتعداشون زیاد شد گفتن اونجا مال عرمنستانه انشااله ما آزربایجانی هایه اینور ارس »آزربایجان جنوبی«به کمک برادرامون خواهیم رفت تاخاک اسلامو به آغوش آزربایجان برگردانیم و مسجدهای قاراباغ را از گراز پاک خواهیم کرد

    پاسخحذف

ارسال یک نظر