اعتراض به طرح بازنشستگی اجباری در سطح ملی

اعتراضها  به طرح بازنشستگی اجباری  که از ماه ژانویه آغاز شده است همچنان ادامه دارد و معترضان می گویند که دامنه اعتراضات را به سطح ملی خواهند کشاند. امروز نیز گروههای کثیری از مردم در مناطق مرکزی شهر ایروان و  در مجاورت ساختمانها و مراکز دولتی دست به تظاهرات زدند و با حمل پلاکارد علیه طرح بازنشستگی اجباری شعار دادند.
گروهها و سازمانهای مختلفی در تجمعات امروز شرکت داشتند از جمله کارکنان نیروگاه اتمی ارمنستان. حزب هرتیج Heritage Party نیز از تظاهرات امروز حمایت کرده است و آقای رافی هوانسیان رهبر این حزب نیز در جمع معترضان امروز حضور داشت.
طرح بازنشستگی اجباری کلیه شاغلان متولد سال 1974 و بعد از آن را مجبور می کند که 5 تا 10 درصد از حقوق ماهانه خود را به حسابهای صندوق بازنشستگی بریزند. در 24 ژانویه سال جاری دادگاه قانون اساسی ارمنستان خواستار بازنگری در بخشهایی از این قانون شد. هر چند این طرح از اول ژانویه 2014 به اجرا درآمده است ولی هنگام تصویب و پیش از اجرایی شدن نیز انتقادات شدیدی را برانگیخته بود اما دولت ارمنستان و شخص نخست وزیر کشور اجرای این طرح را تصمیمی درست و به نفع مصالح کشور می دانند.
[youtube=http://youtu.be/0XvjBfmdkPM]

نظرات