شش کوهنورد ارمنستانی در راه فتح قله دماوند

آرمن پارس - امروز 6 کوهنورد ارمنستانی شامل 4 مرد و دو زن برای رسیدن به قله دماوند راهی ایران شدند. این دومین صعود زمستانی کوهنوردان ارمنستان برای رسیدن به قله دماوند خواهد بود.

نظرات