فیس بوک رسمی دولت قره باغ

Արցախի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական էջدولت قره باغ در فیس بوک یک صفحه رسمی ایجاد کرده است. صفحه فیس بوک رسمی دولت قره باغ به زبان ارمنی است و به شهروندان این فرصت را می دهد که دیدگاهها و نظراتشان را بطور مستقیم با دولت در میان بگذارند. هدف از ایجاد این صفحه بالابردن میزان شفافیت در عملکرد دولت اعلام شده است.

نظرات