دستگیری سرهنگ بازنشسته به اتهام جاسوسی

به گزارش آرمنیا تودی، خاچیک ماریروسیان سرهنگ بازنشسته پلیس ارمنستان روز 31 ژانویه سال جاری از سوی سرویس امنیت ملی این کشور دستگیر شد. او که متولد سال 1953 است متهم شده است در تماس با سفارت جمهوری آذربایجان در تفلیس مامور جمع آوری اطلاعات نظامی از ارمنستان شده است. سرویس امنیت ملی ارمنستان اطلاع می دهد که این سرهنگ پیش از ارسال اطلاعات جمع آوری کرده به آذربایجان دستگیر شده است.

نظرات