نخستین بازیهای زمستانی پان ارمنی

Pan-Armenian Gamesآرمن پارس - امسال برای نخستین بار بازیهای پان ارمنی Համահայկական խաղեր در زمستان برگزار می شود. شهرداری ایروان که در برگزاری این بازیها مشارکت خواهد داشت زمان مسابقات را از 24 فوریه تا 2 مارس اعلام کرده است. بازیهای زمستانی پان ارمنی در رشته های اسکی، اسکی آلپاین، اسنوبرد سواری و هاکی برگزار خواهد شد.
بازیهای پان ارمنی یک رویداد ورزشی ویژه ارامنه جهان است که در ارمنستان برگزار می شود و می توان ان را المیک ارمنی تصور کرد. بازیهای زمستانی این المپیک امسال برای نخستین بار برگزار می شود.

نظرات