کازینو در نزدیکی مرز ایران

قفقازستان - امروز 27 فوریه هیئت دولت ارمنستان شرایط ایجاد کازینو در شهر مقری را تعیین کرد.
شهر مقری در مجاورت مرز ارمنستان و ایران قرار گفته است. ایده ایجاد مراکز تفریحی در این نقطه ارمنستان بارها مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. بحث در مورد ایجاد کازینو در سطح مقامات عالی ارمنستان نمی تواند بدون ارتباط با درخواست یا ابراز علاقه سرمایه گذاران در خصوص چنین پروژه ای باشد با اینحال هنوز اطلاعاتی در مورد سرمایه گذاران احتمالی بدست نیامده است.
در اوایل ماه فوریه جاری مقامات ارمنستان در مورد توسعه زیرساختهای گردشگری استان سیونیک تاکید نموده بودند.

نظرات