کشف یک کیلو کوکائین

پلیس ارمنستان اعلام کرد که دو نفر را به اتهام فروش مواد مخدر دستگیر کرده است. پس از تحقیقات میزان 1 کیلوگرم کوکائین از انها کشف شد.
هویت قاچاقچیان مرد 41 ساله شهروند دومینیکن و مرد 31 ساله شهروند گینه اعلام شده است. مرد اهل گینه دو سال است که در ارمنستان زندگی می کند و همسر ارمنستانی است.
[youtube=http://youtu.be/jfSA3OUhbO0]

نظرات