بالکن حادثه آفرین

قفقازستان - اکثر منازل مسکونی در ارمنستان همچون سایر جمهوری های شوروی سابق آپارتمانی هستند بطوریکه گاه در  روستایی با جمعیت چند صد نفر نیز بلوکهای آپارتمانی جلب نظر می کند. بالکن در منازل نقش مهمی در اوقات استراحت و فراغت دارد، جائیکه می توان از هوای آزاد استفاده کرد و نگاهی به آسمان انداخت. اما گویا این روزها به بالکنها هم نمی توان اعتماد کرد، قدیمی بودن ساختمانها و انجام نشدن امور نوسازی و بازسازی بالکنها را نیز حادثه ساز کرده است.
یکی از تازه ترین حادثه های بالکنی روز 2 مارس جاری در روستای نوراوان از استان آرماویر اتفاق افتاد. متاسفانه بالکن طبقه دوم ساختمان سقوط کرد و دو نفر مجروح شدند. توصیه می شود پیش از آنکه بساط میز و صندلی را در بالکن مرتب کنید از استحکام آن اطمینان حاصل کنید.

نظرات