سفر پرسپولیس به ارمنستان لغو شد

بازی دوستانه پرسپولیس با شیراک در ایروان انجام نمی شود و سفر این تیم به ایروان لغو شد. منابع رسمی دلیل لغو این سفر را مشکل تهیه بلیط هواپیما در ایام نوروز اعلام کرده اند اما وبسایت روزنامه ورزشی نود این دلیل را عجیب و غریب میداند و مشکلات مالی تیم پرسپولیس را عامل لغو مسافرت قلمداد می کند.

نظرات