بازی دوستانه شیراک و پرسپولیس در ایروان

قفقازستان - باشگاه شیراک ارمنستان اعلام کرده است که در تدارک یک بازی دوستانه با پرسپولیس است. قرار است این بازی روز 19 مارس جاری برابر با 28 اسفند ماه در ایروان برگزار شود. باشگاه پرسپولیس نیز اعلام کرده است که اعضای این تیم روزهای 26 تا 29 اسفند جاری در ارمنستان خواهند بود.
قیمت بلیط مسابقه فوتبال بین شیراک و پرسپولیس 5 هزار درام ارمنستان تعیین شده است.

نظرات