فضای اعتماد متقابل بین ایران و غرب

به گزارش نیوز محمد رئیسی سفیر جمهوری اسلامی در ایروان می گوید ایران امیدوار است که کشورهای غربی فضای اعتماد  ایجاد کنند تا طرفها آمادگی ادامه گفتگو را داشته باشند. رئیسی می گوید ما تاکنون نسبت به غربی ها بدبین بوده ایم اما به اعتمادسازی غرب و ادامه گفتگو ها امیدواریم.

نظرات