ارمنستان و همه پرسی در کریمه

قفقازستان - دولت ارمنستان رفراندوم کریمه را به رسمیت می شناسد. سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان این همه پرسی را بیان آزادانه اندیشه مردم کریمه توصیف کرد. واکنش صریح رئیس جمهور ارمنستان واکنشهایی را در پارلمان اوکراین برانگیخت و برخی از نمایندگان اوکراین خواهان کاهش سطح روابط دیپلماتیک بین دو کشور شدند. جان هفرن سفیر ایالات متحد امریکا در ایروان نیز از این موضع گیری دولت ارمنستان ابراز تاسف کرد. با اینحال آنطور که رسانه های ارمنستان بیان می کنند دولت اوکراین واکنش منفی علیه ارمنستان بروز نداده است. به گزارش ترت یک مقام سفارت اوکراین در ایروان می گوید ما درک می کنیم که چه فشارهایی بر مقامات ارمنستان وارد می شود. در خبری دیگر از سوی سفیر اوکراین در ایروان نقل می شود که روابط اوکراین و ارمنستان همواره خوب بوده است و همینگونه باقی خواهد ماند و اوکراین قصد ندارد رژیم مسافرت بدون ویزا با ارمنستان را تغییر بدهد.

نظرات