ایروان برای ایرانی ها شهر گرانی است

خبرگزاری  نیوز از نشریه هایکاکان ژاماناک نقل می کند که نوروز 93 تعداد گردشگران ایرانی در ایروان نسبت به سال قبل کمتر شده است. این نشریه در گفتگو با مجریان تور، هتلها و راهنمایان تور نظر آنها را بازتاب داده است که می گویند تعداد گردشگران کمتر شده است. همچنین با تعدادی از گردشگرهای ایرانی نیز مصاحبه کرده است و از آنها در مورد مشکلاتشان در ایروان پرسیده است. توریستهای ایرانی نبود توالت عمومی در شهر، زیاده خواهی رانندگان تاکسی و بطور کلی گران بودن شهر ایروان را از مشکلات دانسته اند.

نظرات