دانش آموزان ارمنستان با کلارا بارتون آشنا میشوند

Clara Barton
قفقازستان - سفارت ایالات متحد امریکا در ایروان کتابهایی را با عنون کلارا بارتون فرشته ما نیز هست Կլարա Բարտոն. նաեւ մեր հրեշտակը را بین مدارس و کتابخانه های ارمنستان توزیع می کند. به گزارش مدیاماکس امروز در مراسمی با حضور جان هفرن سفیر ایالات متحد و واردوهی واردرسیان هنرمند با سابقه ارمنی بخشهایی از این کتاب توسط افراد نامبرده برای 40 دانش آموز خوانده شد و به آنها کتاب مزبور اهدا گردید.
کلارا بارتون پرستار معروف و انساندوست امریکایی بود که در سال 1821 میلادی بدنیا آمد و او را بیانگذار صلیب سرخ امریکا می دانند.

نظرات