دانش آموزان ارمنستان با کلارا بارتون آشنا میشوند

Clara Bartonسفارت ایالات متحد امریکا در ایروان کتابهایی را با عنون کلارا بارتون فرشته ما نیز هست Կլարա Բարտոն. նաեւ մեր հրեշտակը را بین مدارس و کتابخانه های ارمنستان توزیع می کند. به گزارش مدیاماکس امروز در مراسمی با حضور جان هفرن سفیر ایالات متحد و واردوهی واردرسیان هنرمند با سابقه ارمنی بخشهایی از این کتاب توسط افراد نامبرده برای 40 دانش آموز خوانده شد و به آنها کتاب مزبور اهدا گردید.
کلارا بارتون پرستار معروف و انساندوست امریکایی بود که در سال 1821 میلادی بدنیا آمد و او را بیانگذار صلیب سرخ امریکا می دانند.

نظرات

مطلب پربیننده