مسافران نوروزی در ارمنستان

بیشتر توریستها و گردشگران خارجی در ارمنستان ایرانی هستند. نوروز هر سال حضور ایرانی ها در شهر ایروان پررنگ می شود و طبیعی است که بازتاب آن در رسانه ها قابل ملاحظه باشد. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد گزارشی از حضور ایرانیان در ایروان تهیه کرده است.
ویدئو از یوتیوب حذف شده است !

نظرات