واکنش وزارت امور خارجه بریتانیا به دستگیری روزنامه نگار آذربایجانی

به دنبال دستگیری رئوف میرکادیروف روزنامه نگار برجسته آذربایجانی بخاطر سفر به ارمنستان،  سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا می گوید : دولت بریتانیا سالها از برنامه هایی که جامعه مدنی و رسانه های ارمنی و آذربایجانی را در کنار هم بیاورد و بین دو جامعه رسانه های متوازنی فراهم کند  ، حمایت کرده است. به گزارش نیوز سخنگوی مزبور سخنان مارک سیموندز در تاریخ 11 فوریه سال جاری در پارلمان را نقل می کند که گفت اکنون نسلی در کشورهای ارمنستان و اذربایجان زندگی می کنند که با هیچ کس در کشور مقابل تماس نداشته اند. او ابراز امیدواری می کند که ارتباط مردم دو کشور با هم بیشتر شود.

نظرات

مطلب پربیننده