واکنش وزارت امور خارجه بریتانیا به دستگیری روزنامه نگار آذربایجانی

به دنبال دستگیری رئوف میرکادیروف روزنامه نگار برجسته آذربایجانی بخاطر سفر به ارمنستان،  سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا می گوید : دولت بریتانیا سالها از برنامه هایی که جامعه مدنی و رسانه های ارمنی و آذربایجانی را در کنار هم بیاورد و بین دو جامعه رسانه های متوازنی فراهم کند  ، حمایت کرده است. به گزارش نیوز سخنگوی مزبور سخنان مارک سیموندز در تاریخ 11 فوریه سال جاری در پارلمان را نقل می کند که گفت اکنون نسلی در کشورهای ارمنستان و اذربایجان زندگی می کنند که با هیچ کس در کشور مقابل تماس نداشته اند. او ابراز امیدواری می کند که ارتباط مردم دو کشور با هم بیشتر شود.

نظرات