افزایش قیمت برق

تعرفه برق مصرفی در ارمنستان 10 درصد افزایش پیدا می کند. احتمال میرود تعرفه جدید از 1 آگوست سال جاری اعمال شود.
افزایش تعرفه برق را امروز روبرت نازاریان رئیس کمیسیون تنظیم خدمات عمومی در جمع خبرنگاران تائید کرد.

نظرات