نماز جمعه در ایروان

مسجد کبود ایروان اعلام کرده است که از این پس نماز جمعه در این مسجد برگزار خواهد شد.

مسجد کبود ایروان که توسط دولت جمهوری اسلامی اداره می شود یک کانون فرهنگی نیز به حساب می آید که برنامه های مورد حمایت دولت ایران در آنجا اجرا می شود. یکی از فعالیتهای مفید در این زمینه آموزش زبان فارسی است که بیش از یکدهه در حال اجرا است و به ترویج زبان فارسی در ارمنستان کمک شایانی نموده است. برخی از راهنمایان تور در ارمنستان به من گفته اند که زبان فارسی را در کلاسهای دایر در مسجد آموخته اند.
برگزاری نماز جمعه در مسجد ایروان نیازمند صدور مجوز از سوی دولت ارمنستان بوده است که گویا بتازگی این مجوز صادر شده است. هنوز گزارشی در مورد محتوای خطبه های این مراسم دریافت نکرده ام اما انتظار می رود که خطبه ها بزبان فارسی باشد. بطور کلی زبان رسمی در این مسجد فارسی است و آداب مذهبی نیز به سبک رایج ایران امروز با موازین مورد تائید دولت ایران برگزار می شود.

نظرات