هراپاراک


در زبان ارمنی هراپاراک به معنی میدان می باشد اما در شهر ایروان این نام بیشتر اشاره به میدان مرکزی شهر یعنی میدان جمهوری Հանրապետության հրապարակ یا میدان هانرا پتوتیان Hanrapetu'tyan Hraparak دارد.

در دوران شوروی هر شهر یک میدان اصلی یا مرکزی داشت که میدان لنین نامیده می شد. میدان هانرا پتوتیان در آن روزگار میدان لنین Լենինի հրապարակ نامیده میشد اما حالا این میدان در گفتگوهای عامیانه هراپارک نامیده می شود. هراپارک هنوز یکی از زیباترین و دیدنی ترین نقاط شهر ایروان به حساب می آید. فضای وسیعی برای قدم زدن و نیمکتهایی برای نشستن در آن وجود دارد و رقص شبانه فواره ها محیط شاد و دلپذیری را ایجاد کرده است. خیابانهایی که از این میدان انشعاب می گیرند، عبارتند از: آبویان (آبوویان)، نالبندیان (نعلبندیان)، تیگران متس، وازگن سرگیسیان (سرکیسیان) و آمیریان.
گفته می شود که این میدان در سال 1924 توسط الکساندر تامنیان طراحی شد اما مراحل ساخت آن در سال 1958 به پایان رسید. پیشتر و از سال 1940 مجسمه لنین در این میدان نصب بود اما از سال 1990 مقارن با فروپاشی شوروی این مجسمه حذف گردید. میدان هراپاراک توسط هفت ساختمان مهم احاطه گردیده است:
- گالری ملی NPGA و موزه تاریخ ارمنستان Հայաստանի Պատմության Թանգարան در شمال شرقی.
- وزارت دارایی و ساختمان دولت شامل مهمترین سازمانهای دولتی در شرق.
- وزارت حمل و نقل و ارتباطات ارمنستان در جنوب.
- هتل ماریوت در غرب.
وزارت امور خارجه در شمال غرب.
- وزارت مدیریت تقسیمات کشوری در شمال میدان.
چطور ممکن است گردشگری به ایروان سفر کند و از هراپاراک بازدید نکند؟ این مسئله سبب شده است هراپاراک بصورت بازاری برای ارائه خدمات به گردشگرها نیز دربیاید. البته این بازار بسیار سنتی و غیرحرفه ای است. عده ای مدام در این میدان پرسه میزنند و به مسافران پیشنهاد منزل اجاره ای، گشت تفریحی و خدمات دیگر میدهند. شبها اگر در این میدان قدم بزنید، عده ای به سراغ شما خواهند آمد تا کلوب شبانه یا دیسکویی را بهتان معرفی کنند.
در گذشته سرویس دهندگان میدان هراپاراک محلی و بومی بودند اما چند سالی است که برخی از ایرانیان نیز از بام تا شام در این میدان پرسه میزنند تا برای خدمات خود مشتری بدست بیاورند. اغلب این افراد مجوز کار و اقامت در ارمنستان ندارند اما پلیس برخوردی با آنها انجام نمیدهد.
هراپاراک بصورت نماد و سمبل شهر ایروان برای خارجیها هم درآمده است. 


نظرات