پل کیفیان یا سکوی خودکشی!

پل کیفیانپل کیفیان Kievian Bridge یا کییویان Կիևյան կամուրջ در واقع پل بزرگ رودخانه هرازدان Հրազդանի Մեծ կամուրջ در شهر ایروان است. این پل، خیابان کیفیان در منطقه اربکیر را به خیابان لنینگرادیان در منطقه مالاتیا سباسیا متصل می کند. طراح و معمار این پل گریگور آقاباباییان بود و ساخت آن بین سالهای 1949 تا 1956 انجام شد.
پل کیفیان را پل خودکشی یا مرگ هم می گویند. تابحال موارد متعددی از خودکشی از روی این پل اتفاق افتاده است. همین امروز که این مطلب را می نویسم، خبرگزاری ها خبری را منتشر کرده اند که در دقایق اولیه 16 جون فردی قصد داشت با پرتاب خود از روی پل خودکشی کند که خوشبختانه با حضور نیروی ها امدادی این اتفاق رخ نداد.

نظرات