ازدواج دو فیل ارمنی و گرجی

یک فیل نر بنام هرانت امروز وارد باغ وحش تفلیس می شود تا در کنار فیل ماده ای بنام مالکا زندگی کند. هرانت پیشتر در باغ وحش ایروان زندگی می کرد و حالا قرار است باغ وحش تفلیس بچه فیلی را بجای او به باغ وحش ارمنستان بفرستد.
مراسمی برای عروسی این دو فیل در تفلیس تدارک دیده نشده است، آخر هرانت مشکلی در دندان یا عاج خود دارد و باید مورد جراحی قرار بگیرد.

نظرات