پست‌ها

نمایش پست‌ها از July, 2014

سونا روبنیان برنده جایزه تماشاگران در مسابقه موج جدید

روز یادبود در ارمنستان

روز جشن وارداوار یا آب پاشی در ارمنستان

مسابقات اروپایی تیراندازی با کمان 2014 در آماویر

حمله به کلیسای ارامنه در پایتخت گرجستان

زاخکادزور، هم تفریحگاه زمستانی و هم تابستانی

من همیشه عاشقت خواهم بود

تسهیل مقررات اقامت روسیه برای شهروندان ارمنستان

ارمنستان بهتر است یا گرجستان؟