تسهیل مقررات اقامت روسیه برای شهروندان ارمنستان

در سفر اخیر هویک آبراهامیان نخست وزیر ارمنستان به روسیه و ملاقات او با همتای روسی دمیتری مدودف در سوچی موضوعات فراوانی در رابطه با همگرایی دو کشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
در این دیدار توافقنامه ای در مورد اقامت شهروندان دو کشور در کشور مقابل نیز به امضاء رسید. با اجرای این توافقنامه شهروندان ارمنستان که به روسیه سفر می کنند تا سی روز می توانند محل اقامت خود را در این کشور ثبت نکنند.
بر اساس قوانین روسیه یک شهروند خارجی اگر در هتل یا اقامتگاههای رسمی و ثبت شده سکونت نکند باید محل اقامت خود را به مقامات مربوط اطلاع دهد.

نظرات