من همیشه عاشقت خواهم بود

Margarita Pozoyanاجرای «من همیشه عاشقت خواهم بود» I Will Always Love You از ویتنی هیوستون شهرت فراوانی دارد. اما در ارمنستان بسیاری این ترانه را با صدای خواننده ارمنی آریشاتا یا مارگاریتا پوزویان Маргарита Позоян می شناسند.

آریشاتا در شهر ارمنی نشین آخالکالاکی در گرجستان بدنیا آمد و هنگامی که دو ساله بود خانواده اش به شهر کراسنودار در روسیه مهاجرت کردند. او در سال 2012 و در سن 27 سالگی ترانه من همیشه عاشقت خواهم بود را در شوی تلویزیونی روسی صدا The Voice یا گولوس Голос اجرا کرد.
[youtube=http://youtu.be/9oIZMDJhR1M]

نظرات