روز جشن وارداوار یا آب پاشی در ارمنستان

قفقازستان - وارداوار یا وارتاوار Վարդավառ جشن آب پاشان یا آب ریزان است که همه ساله 98 روز یا 14 هفته بعد از عید پاک در ارمنستان برگزار می کند. این جشن در واقع مراسمی باقیمانده از جشن تیرگان ایرانیان در منطقه قفقاز است. امسال مراسم جشن وارداوار در روز 27 جولای برگزار شد.

در ایران باستان این جشن در کنار آب‌ها، همراه با مراسمی وابسته با آب و آب پاشی و آرزوی بارش باران در سال پیش رو همراه بود و همچون دیگر جشن‌هایی که با آب در پیوند هستند، با نام عمومی آب پاشان یا آبریزگان یا سر شوران یاد شده‌است.
در ارمنستان جشن آب پاشان را به آستقیک Աստղիկ منسوب می کنند. آستقیک یا آستلیک الهه آب، زیبایی، عشق و حاصلخیزی بوده است.
روز جشن آب پاشان در ارمنستان مردم به همدیگر آب پاشی می کنند. کودکان و نوجوانان را در کنار خیابان می بینید که با سطلهای آب ایستاده اند و به رهگذران آب میپاشند. بعضی ها تفنگ آبپاش در دست دارند و ممکن است شما را به رگبار آب ببندند. برخی هم شلنگ متصل به شیر آب را در دست دارند و در حال شستشوی زمین هستند، اگر در تیرس اینها قرار بگیرید بی محابا شما را خیس خواهند کرد. همه آب پاشها هم آشکار و علنی نیستند. اگر از کنار بلوکهای ساختمانهای مسکونی عبور کنید باید این انتظار را داشته باشید که کسی از پنجره یا بالکن منزل بر روی شما آب ریزد. کنار استخرهای داخل میادین شهر و پارکها هم افرادی ظرف در دستشان گرفته اند و منتظر هستند تا کسی از آن اطراف عبور کند و بر روی او آب بریزند. خلاصه اینکه در این روز بسیار سخت است که شما هم خیس نشوید حتا هنگام عبور از خیابان هم باید انتظار داشته باشید که شخصی از داخل خودرو به شما آب بریزد.
بر پایه مشاهدات شخصی به شما می گویم که این جشن با شادی و سرور برگزار می شود و فکر نمیکنم دلخوری یا ناراحتی بروز کند. مردم ارمنستان بسیار با فرهنگ هستند. امسال در روز جشن آب پاشان سری به خیابان کمیتاس در شهر ایراوان زدم و صحنه جالبی دیدم. پسر جوانی به طرف دختر خانم رهگذری رفت و با ملایمت به او گفت که باید اجازه بدهد تا برویش آب بریزد، آنگاه به دوستش که پشت درختی با سطل پر از آب ایستاده بود اشاره ای کرد و در مدتی کوتاه از سر تا پای خانم خیس شد و البته با شادی و لبخند از محل دور شد. جوانان و نوجوانان ملاحظه افراد سالمند را نیز دارند. در خیلی از صحنه های آب پاشی افراد کهن سالی را دیدم که بدون خیس شدن از کنار جوانتر ها عبور کردند.
امسال هم مراسم جشن آب پاشان با شادمانی به پایان رسید اگر در این جشن حضور نداشتید می توانید برای سالهای اینده برنامه ریزی کنید. این هم روزهای برگزاری فستیوال وارداوار در سالهای آینده:
آب پاشان 2015 روز 12 جولای
آب پاشان 2016 روز 3 جولای
آب پاشان 2017 روز 23 جولای
آب پاشان 2018 روز 1 جولای
آب پاشان 2019 روز 28 جولای
آب پاشان 2020 روز 19 جولای


نظرات