30 هزار ایزدی خواهان اسکان در ارمنستان هستند

پناهجویان ایزدی که از شمال عراق آواره شده اند می گویند که خواهان اسکان در ارمنستان هستند.

بوریس مورازی رئیس انجمن ایزدی های ارمنستان ضمن اعلام خبر فوق به نشریات می گوید که پناهجویان ایزدی در ترکیه نگران هستند که مورد اذیت و آزار قرار بگیرند زیرا این کشور به علایق مسلمانان و افراطی های اسلامی توجه خاصی دارد.
پیش از این نیز رئیس اتحادیه ملی ایزدی ها به این نکته اشاره کرده بود که ارمنستان امن ترین کشور جهان برای ایزدی ها است.

نظرات