قطار ایروان به باتومی بیش از 44 هزار مسافر را جابجا کرد

SCRشرکت راه آهن قفقاز جنوبی گزارش داد که قطار ایروان-باتومی-ایروان در سال جاری 44 هزار و 660 مسافر را جابجا کرد. بر پایه این گزارش امسال از 15 جون 45 هزار و 900 بلیط فروخته شد.
قطار ایروان-باتومی-ایروان تا اول اکتبر مسافران را جابجا می کند.

نظرات