کاهش متقاضیان آموزش عالی در ارمنستان

مدیر دانشگاه زبان و علوم اجتماعی ارمنستان می گوید که متقاضیان تحصیل در این دانشگاه نسبت به سالهای گذشته کمتر شده اند.
به گزارش ترت، گایانه گاسپاریان می گوید که کاهش تقاضا برای تحصیل در دوره آموزش عالی مربوط به کل کشور ارمنستان می شود. خانم گاسپاریان به این نکته نیز اشاره می کند که فارغ التحصیلان دانشگاه تحت مدیریت او می توانند مشاغل خوبی در ارمنستان پیدا کنند. به گفته او دانش آموختگان این دانشگاه در سازمانهای بین المللی و سفارتخانه ها مشغول کار هستند.

نظرات