افزایش تعداد زنان زندانی در ارمنستان

زندان زناناطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ارمنستان نشان میدهد که در سال 2013 تعداد 239 زن در کشور به زندان محکوم شدند که این رقم نسبت به سال پیش از آن 13 درصد افزایش نشان میدهد.
نشریه هایکاکان ژاماناک ضمن اعلام این خبر گزارش میدهد که رقم مزبور نسبت به سال 2008 افزایش 41 درصدی نشان می دهد.
در ارمنستان مجازات اعدام و شلاق اعمال نمی شود.

نظرات

ارسال یک نظر