بازتاب حکم شلاق و زندان برای هپی ها در رسانه های ارمنستان

Iranians sentenced to 91 lashes for Pharrell Happy videoبسیاری از رسانه های ارمنستان صدور حکم زندان و شلاق برای سازندگان کلیپ ویدئوی هپی یا خوشحال در ایران را بازتاب دادند.
آیسور، پانوراما  Panorama و بخش انگلیسی رادیو عمومی ارمنستان Public Radio of Armenia یا رادیو دولتی از جمله رسانه هایی بوده اند که خبر صدور حکم شلاق و زندان برای سازندگان ویدئوی هپی را بازتاب دادند. دو رسانه اخیر لینک یوتیوب ساخته شده توسط این گروه را در وبسایت خود نیز قرار داده اند.
طبق حکم دادگاهی در ایران عوامل سازندۀ ویدیوی هپی همگی به 91 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شده اند. ریحانه طراواتی به 12 ماه حبس تعلیقی و دیگر اعضای گروه به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شده اند.

نظرات