تبادل استاد و دانشجو بین ارمنستان و استونی

ارمنستان و استونی توافقنامه همکاری علمی و آموزشی امضاء کردند.
آرمن آشوتیان وزیر علوم و آموزش ارمنستان در سفر به کشور استونی با جوگنی اوسینوسکی همتای استونیایی خود یک توافقنامه همکاری در زمینه های علمی و آموزشی را امضاء کرد. یکی از مفاد این توافقنامه تبادل استاد و دانشجو بین دو کشور می باشد.

نظرات