برزیل برای محصولات ارمنستان کشش دارد

روز 26 سپتامبر جاری سارکیس کارامکیان بازرگان برزیلی با سرگو کاراپتیان وزیر کشاورزی ارمنستان دیدار کرد.در این ملاقات آقای کارامکیان تاسیس اتاق بازرگانی برزیل-ارمنستان  در سائوپولو را به اطلاع وزیر کشاورزی رساند.
به گزارش ترت کارامتیان در این دیدار گفت که در مدت اقامتش در ارمنستان مطمئن شده است که بسیاری از محصولات ارمنستان می توانند به بازار برزیل ورود کنند. به گفته او شراب، آب میوه و غذاهای کنسرو شده می توانند از ارمنستان به برزیل صادر شوند.

نظرات