مانور ضد شورش پلیس ارمنستان

مانور نیروی انتظامی ارمنستان که با حضور ولادیمیر گاسپاریان رئیس پلیس کشور در ارزنی Արզնի واقع در استان کوتایک در حال اجرا بود امروز به پایان رسید.

نظرات