تلاش برای لغو روادید سفر بین ایران و ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیسی سفیر ایران در ارمنستان می گوید که کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان در پی اجرایی کردن طرح لغو روادید سفر بین دو کشور می باشد.
آقای رئیسی توضیح نمی دهند که این تلاشها به چه مرحله ای رسیده است اما به این نکته اشاره می کنند که با اجرایی شدن این طرح می توانیم شاهد افزایش تعاملات بین دو کشور و به خصوص شهر تبریز با ایروان باشیم. با توجه به ترسیم این دورنما می توان انتظار داشت که بزودی شاهد لغو روادید سفر بین ایران و ارمنستان باشیم.

نظرات