ارمنستان امن ترین کشور جهان برای ایزدی ها است

عزیز تامویان Aziz Tamoyan رئیس اتحادیه ملی ایزدی ها National Union of Yazidis می گوید بسیاری از ایزدی ها می خواهند به ارمنستان نقل مکان کنند زیرا ارمنستان امن ترین کشور برای آنها است.
به گزارش آیسور، تامویان می گوید که 300 زن و دختر ایزدی در سوریه فروخته شده اند و این در قرن بیست و یکم قابل قبول نیست که زنان بعنوان برده جنسی فروخته شوند.

نظرات