برگزاری کنفرانس ارامنه و جنگ جهانی اول در ایروان

Armenians killed during the Armenian Genocideکنفرانس بین المللی ارامنه و جنگ جهانی اول World War I and Armenian People روزهای اول و دوم اکتبر 2014 در محل آکادمی ملی علوم ارمنستان NAS در شهر ایروان برگزار می شود.
آشوت ملکونیان رئیس موسسه تاریخ آکادمی ملی علوم و روبن سافراستیان رئیس موسسه مطالعات منطقه ای این آکادمی از سخنرانان در این کنفرانس هستند. در این کنفرانس درباره موضوعات مختلف از جمله نقش ارامنه در جنگ جهانی اول و تاثیر این جنگ بر نسل کشی سخنرانی و گفتگو خواهد شد.

نظرات